Din arhiva Apolodor – Charles de Gaulle, Excavatie TOP DOWN

June 16, 2003